Wydawnictwa elektroniczne

Po przez wydawnictwa elektroniczne rozumiemy, takie wydawnictwa, które publikują swoje teksty w postaci formatu cyfrowego. Udostępniają one swoje wydawnictwa za pomocą płyt CD, dysków, taśm a także sieci komputerowej. Publikowana informacja w Internecie odczytywana jest przez jego użytkowników za pomocą odpowiednich urządzeń i narzędzi programowych. Dodatkową cechą tego rodzaju firm jest zatrudnianie niewielkiej liczby pracowników, koniecznej do prawidłowego ich funkcjonowania. Sama siedziba wydawnictwa wirtualnego jest kwestią drugorzędną a wręcz marginesową, ponieważ i tak dociera do swoich klientów drogą internetową.