Dystrybucja wydawnictw elektronicznych za pomocą sieci komputerowej może przebiegać na kilka sposobów.

  • List, forum dyskusyjnych
  • Poczty elektronicznej
  • Transferów plików
  • Odpowiednich stron WWW

Najbardziej rozpowszechnioną formą komunikacji pomiędzy dystrybutorem a klientem w ostatnich latach jest wykorzystanie mechanizmów stron WWW. Wydawca umieszcza na takiej stronie w formacie HTML lub w skompresowanej formie PDF. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania i kodu dostępu, który uzyskujemy po rejestracji i uiszczeniu odpowiedniej opłaty, mamy możliwość korzystania z pożądanej przez nas publikacji.

Wydawnictwa elektroniczne stają się coraz bardziej powszechną formą publikacji występującą w różnorodnych fazach komunikacji społecznej. W przyszłości ich znaczenie oraz rola jaką odgrywają zapewne wzrośnie a nie zmaleje.

Wróć