Prace dyplomowe świadczą o poziomie intelektualnym piszących.

Jak studenci piszą swoje prace dyplomowe? Wszystko zależy od kierunku studiów, wymagań promotora, warunków określonych przez radę wydziału lub władze uczelni. Na sposób tworzenia dzieła naukowego wpływa zakres tematyczny, który zostaje w nim poruszony. Wpływ mają także zainteresowania, a nawet znajomości osoby piszącej magisterkę (ktoś może mieć dostęp do ciekawych, trudno-dostępnych materiałów).

To wszystko przekłada się na tempo pisania pracy dyplomowej. Wiele zależy od samego dyplomanta. Jeśli ma on dużą motywację do działania, wie, jak zacząć, gdzie szukać, do kogo zwrócić się o pomoc, posiada pewną inteligencję w dziedzinie zdobywania i wyszukiwania informacji, to pisanie pracy przebiega po jego myśli.

Kolejne partie oddawane są w terminach wyznaczonych przez promotora, który jest zadowolony z postępów. Student nie musi się martwić, że nie zdąży uporać się z zadaniem przed określoną datą (np. początkiem czerwca, gdy o wyznaczenie daty obrony jest stosunkowo najłatwiej - ma to znaczenie dla tych, którzy chcą/muszą z jakiś przyczyn zdobyć dyplom szybko).

Zasadniczym problemem może być przygotowanie materiałów. Wszystko zależy od dziedziny studiów i samego tematu. Jeśli student zajmuje się czymś nowym, o którym istnieje niewiele publikacji, zalicza się do pionierów danego problemu, to wówczas pisanie pracy będzie przebiegać wolniej, ponieważ autor będzie musiał samodzielnie uzyskać pewne wnioski z badań, doświadczeń, eksperymentów.