Jak wstawiać numery stron w pracy dyplomowej?

Każda napisana praca dyplomowa musi zawierać numery stron. Należy jednak pamiętać, że numeracja nie może być na pierwszej stronie, tzw. stronie tytułowej. Numerować zaczynamy dopiero od kolejnej strony.

W pracy dyplomowej na numery stron przeznacza się nagłówek lub stopkę na danej stronie. Częściej numery stron wstawiane są w stopkę, co prawdopodobnie wynika z przyzwyczajenia, gdyż tak zwykle jest w książkach. Nie ma jednak żadnego przepisu, który mówiłby o tym, gdzie wstawić numery stron, chyba, że uczelnia, na której piszemy pracę dyplomową ma jakieś swoje wymagania w tej kwestii.

Numery stron mogą być wstawiane w różnych formatach. Może to być kolejna pojedyncza cyfra, np. 1, 2 itd. wstawiona samodzielnie czy też pomiędzy dwoma myślnikami -1-, -2- itd. Może to być również format strona 1 z 100 czy strona 1, strona 2 itd. Wybór zarówno formatu jak i czcionki należy do piszącego.

Do wstawienia numerów stron w Wordzie służy opcja wstawianie - numer strony. Otwierając okno dialogowe mamy możliwość wyboru jednej z kilkunastu dostępnych opcji, a dodatkowo możemy sami sformatować numery zgodnie z naszym pomysłem. Tam również dokonujemy wyboru czy numer strony ma być w nagłówku czy w stopce, oraz czy ma być wyrównany do jednej ze stron czy też raczej ma być wyśrodkowany.

Dla piszących prace dyplomowe wstawianie numerów stron jest kolejnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę przy edycji pracy. Nie wolno jednak o nim zapominać, gdyż praca magisterska czy licencjacka musi posiadać numerowane strony.