Marginalizacja literatury i prasy

Niestety w ostatnich latach coraz więcej wydawnictw ulega popularnej kulturze i powszechnym gustom czytelników. Aby dotrzeć do jak największej liczby czytelników wybiera publikowanie tekstów przeciętnej jakości. Gazety i czasopisma mają być łatwą i przyjemną rozrywką. Nie wskazane jest stawianie wymagań intelektualnych czytelnikom i narażanie ich na wytężoną pracę szarych komórek, bo to po prostu się nie sprzedaję. Na pierwszy plan wysuwają się krótkie artykuły poprzecinane olbrzymią ilością obrazków i reklam, a wszystko to po to aby nie zmęczyć rozleniwionego czytelnika. Tekst przestaje być esencją samą w sobie a jedynie dodatkiem do obrazka.