Rola wydawnictw elektronicznych w komunikacji społecznej

Forma publikacji wpływa zarówno na sposób przedstawienia danego dokumentu a tym samym rodzaj komunikacji jaki nawiązuje z odbiorcą. Upowszechnienie materiałów w niniejszej formie stawia sobie za cel dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Stąd też znaczna część tekstów będących w obiegu w Internecie stanowią publikacje literackie i paraliterackie, ponieważ są one najczęściej wykorzystywane i czytane. Powstające biblioteki wirtualne rozumiane jako instytucjonalnie sformalizowane przedsięwzięcia, zmierzające do utrwalenia na nośnikach czytelnych maszynowo wszelkiego typu przekazów1, maja ułatwiać dostęp do poszukiwanych tekstów.