Rola wydawnictw elektronicznych w komunikacji społecznej

Współczesna technika komputerowa i telekomunikacja są obszarem szczególnie intensywnie zachodzących zmian. Komputer jako indywidualne narzędzie informacyjne, zapewnia możliwości wszechstronnego i nieograniczonego komunikowania się z pozostałymi użytkownikami Internetu. Nawiązywanie tego rodzaju relacji społecznych jest coraz bardziej powszechną formą komunikowania. Za pomocą wszechstronny technik komputerowych możemy się zarówno widzieć, słyszeć jaki i przesyłać publikacje w formie plików.