Wydawnictwa elektroniczne

Wraz z dynamicznym rozwojem sieci komputerowej i wdrażaniem nowych technologii, zmianie ulegają zarówno archiwizacja, publikacja jak i dystrybucja. W przypadku gromadzenia i udostępniania tekstów za pomocą dysków np. w bibliotekach, podlegają one takiej samej formie ochrony i kontroli jak książki drukowane. Problemy pojawiają się z chwilą, kiedy wydawca udostępnia swoje wydawnictwa za pośrednictwem Internetu. Na potrzeby archiwizowania i udostępniania konieczne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed piractwem oraz stworzenie systemu płatniczego, za którego pośrednictwem teksty będą dostępne. To wszystko wymaga zaangażowania dodatkowych środków i nakładów pracy.